Zateplenia a obnovy bytových domov a budov

Zateplenia a obnovy bytových domov a budov

  • Prešov – obnova bytového domu ul. Smreková č. 2, 4 – RP
  • Prešov – Gymnázium P. P. Gojdiča – zateplenie – RP
  • Prešov – obnova bytového domu ul. Prostějovská č. 45-55 – RP
  • Prešov – obnova bytového domu ul. Železničiarska č. 1, 2, 3 – RP
  • Prešov – obnova bytového domu ul. Októbrová č. 49-55 – RP
  • Snina – obnova bytového domu O-1, F-1 – RP
  • Prešov – obnova bytového domu ul. Zápotockého č. 9-13 – RP
  • Humenné – obnova bytového domu “Fialka” – RP