Líniové a inžinierske stavby

Líniové a inžinierske stavby

 • Ľubotice – IBV Nad hájom – RP
 • Vranov n/T. – okružná križovatka ciest I/18 a III/018233 – RP
 • Dvorníky – protipovodňové úpravy – RP
 • Bystrany – kanalizácia a ČOV – RP
 • Vagrinec – protipovodňové úpravy v obci
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – DÚR, DSP, RP
 • Modernizácia odpočívadla Janovík na diaľnici D1 – RP
 • Sabinov – IBV ul. Levočská – RP
 • Ostrovany – rekonštrukcia MK – RP
 • Šarišské Michaľany – rekonštrukcia chodníkov – RP
 • Vranov n/T. – chodníky – RP
 • Ľubotice – IBV nad Hájom – RP
 • Svidník – IBV nad SPP – RP
 • Svinia – miestna komunikácia – RP