Energetické audity a energetické certifikáty

Energetické audity a energetické certifikáty

  • Prešov – bytový dom ul. Magurská č. 4, 6
  • Ubytovňa mesta Svidník
  • Prešov – bytový dom Pavlovičovo námestie č. 39-41
  • Sabinov – Základná škola ul Komenského
  • Sabinov – Základná škola ul. 17. novembra
  • Sabinov – ul. P. Gojdiča, bytový dom “A”